Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2008-11-26
GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET?

Förra lördagen hölls ett stort seminarium på Immigrantinstitutet i Borås "Människan i asylprocessen" (mycket kortfattat refererat i Borås tidning 24/11). Många, och mycket erfarna deltagare hade församlats, en hel del med flera decenniers ideelt arbete med flyktingar och asylsökande. Mötesarrangörerna har stor församlad erfarenhet av det här: Kyrkornas studieförbund Bilda, Kyrkornas flyktingrådgivning, Glokala Sjuhärad och Immigrantinstitutet.

Bland föreläsarna fanns Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, Flyktinggruppernas Asylkommittéer, Hans Neumayer från Elmo Leather AB, Anders Sunddqvist Rådgivningsbyrån för asyl i Stockholm samt professor Göran Melander ordf. vid Wallenbergsinstitutet i Lund.

Det var alltså en lysande församling av arrangörer, föreläsare och deltagare som genomförde seminariet. Till seminariet hade också Migrationsverket inbjudits att delta. Men man kom inte för att samtala med någon i den här osedvanligt erfarna församlingen. Jag tycker att det känns som ett slag i ansiktet av tjänstemännen på Migrationsverket, att de prioriterar sin lediga lördag, till förfång för oss ideellt arbetande människor som i många decennier har jobbat, både kvällar och helger, och utan ett öres ersättning med flykting-och aslylproblemen  i Sverige.

Det är antingen en attityd att tjänstemännen inte anser sig behöva lyssna på erfarenheterna utanför Verket, eller att de känner problem med att komma, och stå upp för och förklara den inte sällan kontroversiella handläggning som de tillämpar. Jag vet inte vilket som är värst. Ett vet jag dock. I regeringens regleringsbrev för Migrationsverket åläggsverket uppgifter bland annat i ordalag som dessa om: "Inhämtande och spridning av information till enskilda, organisationer och kommuner".

Migrationsverket har alltså skyldighet både att informera allmänheten, och att låta sig informeras från samma allmänhet, både från organisationer och från enskilda människor. Men den uppgiften är alltså inte Migrationsverket mogen för. Den kritik som jag, och många med mig riktar mot myndigheten är därför: Vi behöver ingen inlärd okunnighet vid en sådan viktig myndighet som Migrationsverket. Vi behöver en ödmjuk, objektiv och lyssnande myndighet som kommunicerar med alla som kan bidra med viktiga upplysningar om hur vi ska få ett bättre och rättsäkrare handläggande av människor i nöd som söker asyl i Sverige.


Jan  Åberg
God man för tre ensamkommande barn och f.d. verksamhetschef vid Antidiskrimineringsbyrån i Göteborg.Senaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Österrike förbjuder klustervapen, men Sverige tvekar (2007-12-07)
Rolf Lindahl

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket