Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2008-03-12
Regeringens ”hål i huvudet-politik”

Migrationsminister Tobias Billström berättar stolt i en intervju i Svenska Dagbladet den 8 mars 2008 att asylpolitik skall bli en moderat valfråga 2010. Som exempel på sina nyförvärvade kunskaper nämner han att det är problem att ”inte en enda person på gatan talar svenska” i Södertälje. Han anser vidare att det är också är ganska mycket ”hål i huvudet att först bekosta universitets-och högskoleutbildning och sedan kasta ut folk ur landet. Bra, Tobias! Där har Du faktiskt en väldigt viktig poäng som ingen ansvarig migrationsminister tidigare förstått då man infört minst 100HiH (hål i huvudet) försämringar för asylsökande och migranter de sista 10-15 åren.

Paradoxalt nog så har moderater och socialdemokrater, i en ohelig allians som utarmat flykting och migrationspolitiken, stått för merparten av dessa försämringar vilket gör hål i huvudet resonemanget en aning abstrakt och svårbegripligt.
Moderater och socialdemokrater har tillsammans infört så många försämringar med så uselt resultat - folk stannar ju ändå och blir utnyttjade under slavliknande förhållande - att det snart inte går att införa fler försämringar. Vi har ju redan packade-sillar metoden för förläggningsboende, man får inga bidrag för att bo privat, vi har bara akutsjukvård för asylsökande, ingen organiserad praktik eller riktig undervisning i svenska medan man söker uppehållstillstånd etc. Så vad kan man mer göra?

Tack och lov så skall Billström gå med kvasten vad gäller anhöriga till asylsökande - där fanns visst en lucka-så att de får vänta i flera år innan de kan återförenas med sina föräldrar så att ohälsotalet i samhället kan öka ytterligare. Jätteduktigt Tobias!

Nu har Tobias och hans kamrater efter mer än ett års ältande en ny flykting-baby på gång som är en proposition om uppehållstillstånd p g a arbete. Babyn ska födas i maj är det tänkt. Grossessen är långt framskriden. Nu skall man äntligen ta bort stoppregeln om särskilda krav för arbetskraftsinvandring och det skall t o m bli så att asylsökande som ibland gått här och väntat och vankat i närmare 10 års tid skall få stanna p g a arbete och på nåder skall man sedan få stanna ytterligare 4 år om man har arbete så länge. Jättefint Tobias!

Risken är dock att den här regeln ändå inte passar in på en väldig massa människor som teoretiskt skulle kunna få stanna eftersom regeringen ställt som krav - i vart fall ursprungligen - att man skall ha haft arbete 6 månader före ikraftträdandet den 1 juli 2008 och man skall kunna försörja sig minst ett år framåt. Med tanke på hur moderater hanterat flyktingpolitik tidigare är jag inte det minsta oroad över att Tobias Billström lyckas förstöra även den här lagen.

Tänk om man skulle leka med tanken att Regeringen i samband med att man la sitt förslag på remiss beslutade att ALLA som befann sig inom landet - oavsett legalt eller illegalt - som gått igenom asylprocessen skulle få arbeta och få tillfälligt uppehållstillstånd i VÄNTAN på Regeringens förslag!! Hade man gjort en så för förnuftet banal handling så skulle samhället sannolikt ha sparat minst en miljard och förmodligen betydligt mer om man ser till inbesparade förläggningskostnader och dagbidrag. Om regeringen inte varit så fast i sin HiH-politik så skulle man inte heller ha gött flyktingsmugglare och arbetsgivare till slavarbete på det groteska sätt som man gjort hittills. Vissa uppskattningar kan tyda på kanske 50 000-100 000 personer som befinner sig här illegalt. Hur bra är det?

Om Billström var mer intresserad av att t ex ta till vara på kompetensen hos alla människor från Irak - som är den största invandrargruppen - som har läkarexamen eller andra höga examina och sett till att de snabbt kunde arbeta i Sverige så skulle man ha tjänat ytterligare miljarder men så långt tänker nog inte Billström. Det måste ju vara en så mycket bättre politik att försöka köpa ut människor i fruktansvärd nöd och ge dem en sudd med pengar och sedan slänga ut dem så att de kan bli rånade av kriminella när de återvänder till sitt hemland. Du Tobias Billström är det tydligaste exemplet på att regeringen har ett stort hål - snarast en krater - i sitt asylpolitikshuvud. Tack för ordet och vill Du diskutera mer så ring. Jag är ALLTID villig att diskutera offentligt med Dig.

Gävle den 8 mars 2008


Tryggve  Emstedt
advokat med 20 års erfarenhet av flyktingärendenSenaste debattartiklarna
Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Framgång i klustervapenförhandlingar - Sverige allt mer isolerat (2008-02-26)
Rolf Lindahl

Sverige och motståndet mot krigen i Vietnam och Irak (2007-12-11)
Mattias Linder

Österrike förbjuder klustervapen, men Sverige tvekar (2007-12-07)
Rolf Lindahl

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Senaste artiklarna


Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket