Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-16
Svenskt Näringsliv i försvar för multinationella företag

Svenskt Näringsliv är uppenbarligen skrämda av de folkrörelser (bl a Attac) som ibland kallas "globaliseringsmotståndare". Man arrangerar just nu bland annat en högskoleturné med egna debatter och föreläsningar för att övertyga studenterna om vikten av en fri- och global handel. Som ett led i denna ideologiska offensiv har de låtit Tomas Larsson skriva rapporten "Jättar, djävlar, änglar: en skrift om multinationella företag", som även presenterades på ett seminarium den 19 mars.

     I rapporten har Larsson gått igenom olika s k myter om Multinationella företag (MNF) och kommit fram till att MNF har oförtjänt dåligt rykte. Han kallade dem som vill skärpa kontrollen för MNF för okunniga och visade sig överhuvudtaget mycket tveksam till att företag ska ta på sig att följa några specifika krav. Deltagarna (bland andra från Amnesty Business Group, KPMG, LO och SwedWatch) påpekade att det finns en stor konsensus om att företag bör följa FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO-konventionerna och OECDs riktlinjer för multnationella företag.

     Längst i sin kritik mot rapportförfattaren gick Lars Olle Larsson från KPMG revisionsfirma, som krävde ett svar från Svenskt Näringsliv på varför de låter en såpass konservativ författare skriva en rapport i Svenskt Näringslivs namn, när det finns goda exempel på företag som antar en proaktiv hållning i de här frågorna. Representanter för Svenskt Näringsliv backade för kritiken och menade att de inte nödvändigtvis står bakom skriftens innehåll. Svenskt Näringsliv har nyligen även antagit en position kring Corporate Social Responsibility. Där framgår att Svenskt Näringsliv inte vill ha några bindande krav på företag, att de vill ha "flexibla" lösningar, att de överhuvudtaget antar att företag i gemen följer de grundläggande kraven och att det endast handlar om enskilda företag som bryter mot t ex ILO-konventionerna om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

     Fair Trade Centers erfarenhet är snarare tvärtom, att de flesta företag med verksamhet i utvecklingsländer i någon form gör sig skyldiga till brott mot ILO-konventioner och de mänskliga rättigheterna. Detta har även flera företag i olika branscher (kläd-, sko-, leksaks-, livsmedels- och elektronikbranschen) börjat inse och arbeta med.

För mer information
www.svensktnaringsliv.se

Källa
Fair Trade Centers nyhetsbrev nr 1 2002
Se också
www.fairtradecenter.se/nyhet.html

Läs också
Apropå "frihandel": De mest sålda och köpta (handlade) varorna i världen.


 Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket