Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-16
Det andra USA

Har du hört talas om om Dennis Kucinich? Troligen inte. Våra gängse media hämtar vanligen sitt nyhetsmaterial ur huvudfårans mäktiga flod, där man oftast inte har utrymme för sådant som Kucinich ägnar sig åt. Jag vill hävda att kongressledamoten Kucinich representerar något som vi skulle kunna kalla "Det Andra USA" - den del av det amerikanska folket som vi får så litet information om. I stället tycks det vara bushadministrationens och storföretagens megafoner som levererar majoriteten av de nyheter som når oss.

     Den senaste tiden har emellertid Kucinichs USA också börjat uppmärksammas, även om budskapet har svårt att tränga igenom. Den 17 februari höll den dynamiske ohiodemokraten ett bejublat tal i Kalifornien, där han under rubriken "A Prayer for America" bad om att USA skulle stoppa det krig som fortfarande förs mot terrorismen i världen - ett krig som löper stor risk att både permanentas och att spridas till fler länder.

     I höstas röstade Kucinich för en resolution som gav president Bush stöd i hans strävan att straffa de skyldiga till terrordåden den 11 september. Men det "krig" som USA fört sedan dess har blivit något helt annat än det som kongressen sanktionerade, menade Kucinich i sitt tal: "Vi auktoriserade inte öga för öga. Inte ville vi heller att oskyldiga bybor i Afghanistan skulle offras för att hämnd skulle utkrävas för de oskyldiga människor som omkom den 11 september...Vi auktoriserade inte ett krig utan slut. Vi auktoriserade inte en permanent krigsekonomi..."

     För många amerikaner har Kucinichs tal inneburit att kongressen äntligen börjat göra sin stämma hörd i den allt starkare kör som kritiserar regeringens krigspolitik. Någon talar t. o. m. om en vändpunkt.

     Och en vändpunkt har det sannerligen blivit för Dennis Kucinich själv. Efter den 17 februari har han blivit överöst med erbjudanden att hålla nya tal, och sedan "A Prayer for America" spritts via Internet har han fått över 10 000 e-brev med uppmuntran och stöd. Kucinich kommer nu också att arbeta intensivt för att förmå Kongressen att kritiskt granska USA:s krig mot "terrorismen".

     Låt oss alltså inte glömma att det finns en annat USA, ett USA som vi måste lära känna bättre och som vi till varje pris måste stödja! Låt oss därför med kraft bemöta dem som i generaliserande ordalag kallar oss USA-hatare. Och låt oss inte förtvivla när få människor möter upp vid våra manifestationer mot våldets övermakt, för folkrätten och för rättvisans seger. Vi är inte ensamma. En annan värld är möjlig!


Åke Widfeldt
ake.widfeldt@telia.com

Nätverket för Fred och Rättvisa beslutade i januari 2002 att stödja ett lagförslag från kongressledamot Kucinich som bl a innebär ett permanent förbud för USA att placera vapen i rymden och ålägger presidenten "att vidta åtgärder för att anta och tillämpa ett världsomfattande avtal som bannlyser rymdbaserade vapen".

Se även artikeln ”Missilförsvar till varje pris?”.
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket