Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-16
Kollektivtrafik för marknaden?

Kanske skulle man införa kollektivtrafikkunskap på schemat i skolan? Det är nämligen inte alltid lätt att vara pendlare i dagens kollektivtrafik. Den har till viss del avreglerats, eller utsatts för marknadskrafterna som det också kallas. Vad detta kan innebära för resenärerna skall vi ge ett lokalt exempel på, men reglerna är nationella så det är inget unikt fall.

     Tidigare hade SJ monopol på så gott som hela landets kollektivtrafik. Var det något privat bolag som körde en viss sträcka kunde SJ i praktiken hindra det om de ansåg att det konkurrerade med deras trafik. Nu är det inte längre SJ utan respektive län som innehar monopolet. Alltså flera små monopol istället för ett stort.

     Det enda som egentligen avreglerats är trafiken mellan länen, där det råder fri etablering. Vad det betyder är att det är fritt att transportera resenärer från ett län till ett annat, men inte mellan två platser inom ett enskilt län. Däremot kan länshuvudmännen köpa platser för resenärer inom länet, vilket också ofta sker.

     De boråsare som försökt att kliva på buss 831 till Göteborg har handfast erfarenhet av dessa förhållanden. För har man försökt, vet man att man inte får åka med. 831 körs av Swebus och är en linje som kör över länsgränserna. Det gäller även 830, men på denna linje köper Västtrafik in sig. Men man anser att det blir för dyrt att göra det på 831.

     Enligt Västtrafik så handlar det också om att man vill få resenärerna att ta tåget istället. Västtrafik har nämligen avtal med SJ om denna sträcka, och fler resenärer på 831 innebär färre för SJ. Att det inte alltid går något tåg som passar tar man inte hänsyn till, inte heller att det tar 20 minuter längre än med 831.

     Anledningen till att man inte låter marknaden ta över kollektivtrafiken helt och hållet är att det inte är lönsamt att köra vissa sträckor. Om staten då skulle fortsätta finansiera de olönsamma delarna så skulle det innebära att bolagen skulle ta "guldkalvarna", d.v.s. de som ger vinst och idag bidrar till att finansiera de sträckor som inte bär sig. De olönsamma skulle då istället finansieras via skattsedeln.

     Det är detta resonemang som ligger bakom att många nationalekonomer menar att kommunikationer och övrig infrastruktur skall vara samhällsägd. Precis som lönsamma busslinjer kan hjälpa till att finansiera de olönsamma, kan posthanteringen i storstäderna finansiera den i glesbygden.

     Även om man kan resa frågetecken kring den ekonomiska förklaringen så finns det fler faktorer än de ekonomiska som man måste beakta. För hur man än ser det, så går det en buss från Borås med lediga platser medan resenärer får stå kvar vid hållplatsen. Det är negativt ur ett miljöperspektiv, då enda alternativet kan vara att ta bilen. För den enskilde resenären ter det sig fullständigt orimligt.

     Under hösten nådde kollektivtrafikens byråkratisering komiska proportioner för en resenär från Ulricehamn. Av någon anledning fick man åka med buss 831 från Ulricehamn till Borås eller Göteborg. Skillnaden var bara att det månadskort som man då normalt kunde åka hela sträckan med i vanliga fall inte gällde till Göteborg, endast till Borås. Men däremot kunde man inte använda kortet till Borås, och betala därifrån till Göteborg. För Västtrafik var nämligen detta samma sak som att Swebus tog upp en resenär i Borås. Så man fick snällt betala hela sträckan.

     I år har Västtrafik gjort förändringar av månadskorten som innebär att det nu går att resa från Ulricehamn till Göteborg på linje 831 med busskort. Men glädjen blir dock inte långvarig. För ulricehamnare och boråsare blir nog 830 och 831 ett minne blott. SJ kommer till sommaren att få avtal med Västtrafik om hela sträckan Jönköping-Göteborg.

     Det återstår att se vad det innebär för oss pendlare. Vi har i alla fall stor anledning att ställa den här frågan till våra politiker: "Är kollektivtrafiken till för marknaden eller för resenärerna?".


Mattias Linder
mattias@rmproductions.ccSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket