Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2002-04-16
Problemlösarna i Tranemo

"Varför bara arbeta med ett problem när man kan arbeta med flera?". Kanske var det så man tänkte när man startade Nätverk Byggstenen. Här arbetar man med arbetsrehabilitering, återvinning och bistånd på en gång.

     Byggstenen som de till vardags kallar sig, har tre anställda. Ingegerd Melkner kommer ursprungligen från psykiatrin, och även Lotta Riemer kommer från vården. Hilmar Jonsson, som har läst samhällsvetenskap, drogs till projektet genom sitt engagemang.

     - Har man varit långtidsarbetslös är det inte så lätt att komma igång, berättar Ingegerd. Under lång tid har man inte haft några fasta rutiner och utan en uppgift i livet känns det mindre viktigt med de dagliga göromålen. Den pyskiska ohälsan blir inte bättre av att man inte har den sociala kontakten som ett arbete ger.

     Projektet är tänk att ge personer med en längre arbetslöshetsperiod bakom sig en ny start. Här arbetar man fyra timmar om dagen med att ta hand om begagnade saker som Tranemoborna bidragit med. Har man redan arbete kan det låta som lite, men det är en enorm omställning när man går från sysslolöshet. - Deltagarna blir ofta helt slutkörda den första tiden, säger Ingegerd.

     På Byggstenen tar man emot alla upptänkliga prylar. Lokalerna är fyllda med kläder, möbler, porslin, sportartiklar, leksaker och uppe på en hylla ligger ett par rullar trädgårdsslang. Det enda de inte tar emot är elektroniska artiklar som datorer och TV-apparater. Framförallt datorerna skulle ta för mycket tid i anspråk. Mindre elektriska prylar är dock välkomna.

     Och försäljningen går bra. Ingegerd fascineras av givmildheten hos Tranemoborna. De har sålt för ungefär 200 000, och det är pengar som via Nätverk Sverige-Lettland går till bistånd. Nätverket har ett avtal med kommunen så de delar på lokalerna mot en mindre summa, där ena halva fungerar som butiken Återbruk.

     Det är inte bara pengar som går till Lettland, utan också kläder. Hilmar understryker att de inte skickar vad som helst, det skall vara fräscha plagg. Genom en kontakt med ett företag i Falköping som har en fabrik i Lettland har de skaffat sig ett billigt transportalternativ. I maj skall Hilmar och Lotta följa med en hjälpsändning till Lettland, och ytterligare öka på de 150 kubikmeter kläder som redan har skickats.

     Styrgruppen, som består av representanter från olika offentliga organ i kommunen och Nätverk Sverige-Lettland, har också varit på besök i Lettland för att knyta kontakter innan projektet drogs igång. Och Byggstenen har i sin tur fått besök av mottagarorganisationerna i Lettland. De ekonomiska bidragen och hjälpsändningarna går bland annat till en barnsjukhus och ett projekt för gatubarn i Riga.

     För närvarande är det tio deltagare i projektet, och det är det antal som man planerat ha åt gången. Det är egentligen först nu som man fyllt upp alla platser och kommit igång på allvar. Beslut om det blir någon fortsättning kommer efter valet i höst. Ingegerd är hoppfull och tror det ser ljust ut för en fortsättning. - Kommunen har visat intresse och arbetet har flutit på bra.

     Många projekt för arbetslösa satsar bara på att ge dem något att göra, vad de gör har inte ägnats så mycket tanke. - Det är viktigt att det man gör känns meningsfullt, säger Ingegerd. Att veta att man hjälper någon som har det sämre, och samtidigt gör en insants för miljön, är viktigt för deltagarna. Det är inte bara så att man arbetar med tre separata problem på Byggstenen, de bildar tillsammans något större än summan av dem.


Mattias Linder
mattias@rmproductions.cc

Foto: Åke Widfeldt




Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

Debatt



Fattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve Emstedt



Nätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket