Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2008-02-17
Kosovos romer

Nu när Kosovo utropar självständighet, kommer de 29 romska barnfamiljer från Kosovo, som i snart tio år tvingats leva under omänskliga förhållanden i Novi Pazar i Serbien, knappast att känna någon glädje eller värme. De kommer inte att hålla fest, självständigheten till trots, men får fortsätta att frysa i sina oisolerade tält bland råttorna i lägret.

Dessa 29 familjer är endast en bråkdel av de tiotusentals romer som utrensades från Kosovo 1998 och framåt. En del har kommit till Sverige, bland dem romska våldtagna kvinnor, med underlivet sönderbränt av glödande cigaretter.
Frågan om romernas lidande under Kosovokonflikten har knappast fått något utrymme i den politiska debatten om Kosovos framtid.
Göran Persson promoverade och tog initiativ till en bred informationsinsats om Förintelsen som bl.a. utmynnade i häftet .. Om detta må ni berätta... som varje skolbarn fick ett exemplar av. På sidan 38 går det att läsa att: “ I Östeuropa var det vanligt att grupper av zigenare sköts i skogar eller utanför byarna, många gångar av lokala fascister. I Kroatien utplånades de nästan helt. ¨
Utifrån hur Kosovos romer som lever i flykt behandlas, måste Göran Perssons projekt ses som ett misslyckande. Det kan knappast ha varit Göran Perssons intention att fördöma antisemitismen och samtidigt acceptera antiziganismen.
Kosovo har sedan kriget mottagit ett bistånd per capita utan motstycke i den moderna historien. Stort sett inga av dessa medel har kommit de romer som tvingades lämna Kosovo till del. Och absolut ingenting har gjorts för att lösa deras situation. I den politiska debatten om Kosovo i Sverige nämns endast de etniska grupper som kan föra sin talan. Alla andra lämnas därhän. Antiziganismen är tyvärr inte ett fenomen som är begränsat till Balkan. Den lever i bästa välmåga, också i Sverige.
Kosovos institutioner har tillsammans med det internationella samhället haft nästan tio år på sig att skapa förutsättningarna för att alla Kosovos invånare ska kunna leva i Kosovo. Men i stället för att göra något konkret för att komma till rätta med problemen har Kosovos och internationella institutioner presenterat fantasisiffror för återvändandet som inte har någon grund i verkligheten. Efter en månad är människor registerade som permanent återvändande till Kosovo. Hur många som är kvar efter den månaden kontrolleras inte. På så sätt får man en snygg statistik. Enligt initierade bedömare är det verkliga återvändandet endast 20 procent av de officiella siffrorna.
Nu när Carl Bildt, som är den enda svenska politiker med verklig erfarenhet från Balkan, uttrycker farhågor i samband med utropandet av ett självständigt Kosovo, är det kanske värt att lyssna och begrunda. USA och Ryssland för sina favoriters talan. Men det är kanske också värt att tänka på att någon måste föra talan för dem som inte har stormakternas öra.


Poul SanverSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket