Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2007-03-28
Det är dags att omrusta nu!

Världens samlade globala utgifter uppgår till över 8 000 miljarder kronor per år. Så höga rustningsnivåer har världen inte skådat sedan det kalla krigets tid. Samtidigt lever 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom. Siffror från FN visar att det skulle räcka med att spendera en tiondel av det som läggs på vapen och rustning för att uppnå de åtta millenniemålen om halverad fattigdom och minskad sårbarhet för världens fattiga till år 2015. Ett infriande av millenniemålen (tyvärr inte en självklarhet) skulle innebära en säkrare och tryggare värld för alla. Därför lanserar Kristna Fredsrörelsen nu en kampanj för mänsklig säkerhet: mindre resurser till rustning och mer till fattigdomsbekämpning. Mer information och material finns på www.krf.se

Anna Åkerlund


Från Kristna Freds nyhetsbrev.
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket