Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-10-19
Upprop för Immigrant-institutet

Hjälp Immigrant-institutet att överleva genom att signera ett upprop om stöd och sprida det vidare. Gå på Immigrant-institutets hemsida www.immi.se eller skriv på uppropet direkt på denna sida: www.immi.se/upprop/esorder.cgi

Immigrant-institutet är den äldsta mångkulturella organisationen med Sveriges största samling av litteratur om invandrare, ett arkiv och ett museum, förutom en portal om migration som många invandrarorganisationer, svenska folkbibliotek, skolor och forskare har och haft nytta av dagligen.

Stöd Immigrant-institutets begäran om rättvis behandling innan det blir för sent. En nedmontering av det statliga stödet till Immigrant-institutet har pågått under flera år. Kulturrådet har i omgångar minskat stödet till Immigrant-institutet, medan man har höjt till andra organisationer med liknande verksamhet.

I år sökte institutet 1,100 000 kr som ett överlevnadsbidrag och fick nöja sig med 400 000 kr, nästan hälften av vad stödet var förra året. I praktiken innebär att endast fyra av årets tolv månader varit finansierade.

I september i år fick Immigrant-institutet besked att Västra Götalandsregion avstår från att ge stöd med motiveringen att Statens kulturråd planerar ytterligare nerdragning nästa år och att institutet därmed kommer att få det svårt ekonomiskt.

Plötsligt blir det två myndigheter som samordnar sina ansträngningar för att Immigrant-institutet ska få ännu mindre stöd.

Mångkulturåret kan ju bli Immigrant-institutets sista verksamhetsår om ingenting händer.

Tack för ert stöd. Sprid uppropet gärna vidare.


Miguel Benito


Immigrant-institutet, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås
Tel +33-136070, fax 033-136075
Hemsida: www.immi.se
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket