Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2006-08-09
Turbulens i WTO-förhandlingarna

Handelsfrågorna har varit viktiga alltsedan Attac bildades.
Vi ingår i det europeiska nätverket Seattle to Brussels, som
i sin tur är en del av det globala nätverket Our World Is Not
For Sale.

När WTO-direktören Pascal Lamy i slutet av juni
samlade en utvald skara ministrar i Genève för att försöka
bryta dödläget i förhandlingarna skrev över 100 organisationer
ur nätverket – däribland Attac i tio olika länder – ett brev till
WTO-ledningen och samtliga WTO-medlemmars handels-
ministrar.

I slutet av juli bröt förhandlingarna samman. Doharundan,
den förhandlingsrunda inom WTO som inleddes 2001, sköts
upp på obestämd framtid. I medierna har detta beskrivits som
ett bakslag för världens fattiga. Vi gick då ut med ett press-
meddelande under rubriken: ”WTO-kraschen bra för världens
fattiga”.

Visst var det meningen att Doharundan skulle ha fokus på
världens fattiga. Men så har det inte blivit. De avtalsförslag som
presenterats skulle främst gynna världens rika länder, och länder
som Kina och Brasilien med utvecklade industrier och storskalig
jordbruksexport. Endast en femtedel av vinsterna med ett
WTO-avtal skulle tillfalla världens utvecklingsländer, enligt
Världsbanken. För åtskilliga utvecklingsländer, inte minst de
fattigaste, innebär avtalsförslagen en ren förlust.

I dagsläget är det oklart om förhandlingarna kommer att fortsätta
eller inte. Ingen vet riktigt vad som gäller. Säkert är att handel
och globala överenskommelser är viktigt för att åstadkomma en
rättvis och hållbar global utveckling. Men då krävs en genuin
utvecklingsagenda och en rejäl demokratisering av handels-
förhandlingarna.

Följ förhandlingsspelet på: http://attac.se/naetverk/3050/dagboken

Inom Attac Stockholm finns en WTO-grupp som gärna samarbetar
med medlemmar och lokalgrupper runt om i landet. Du kan ta
kontakt via gats@attac.se eller ringa Lisa Larnesjö, 0704-831729.


 


Texten hämtad från Attac Sveriges nyhetsbrev (www.attac.se)
Senaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket