Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-02-15
Fredens oas

På en av de många gröna kullarna som reser sig halvvägs från Tel Aviv på väg mot Jerusalem, ligger en by som bär två namn, Neve Shalom på hebreiska och Wahat al-Salam på arabiska. Det är ingen kibbutz i bemärkelsen delad ekonomi även om de också har rådslag här, utan den här byn bygger på delad konflikt. Hälften av invånarna är judar och hälften araber - namnen på båda språken anspelar på en plats för fred.

Byn grundades av Bruno Hussar, en fransk-judisk dominikanermunk - ingen identitet är lätt i Israel. Bruno föddes 1911 i Frankrike där han också växte upp och sedan konverterade till kristendomen och valde klosterlivet. Han flyttade till Israel 1960. Idén till byn växte fram under 60-talet, inspirerad av Jesaja i Bibeln "Mitt folk skall leva i en fredens oas" (Jesaja 32:18).

År 1970 hade han övertygat ett kloster att donera mark åt byn. Marken var från början allt han hade - han hade inga pengar och inte heller några invånare. De första som kom dit stannade som oftast bara för ett tag, det gick några år in på 70-talet innan byn fick några bofasta. Själv ansåg Bruno att det inte kunde kallas en by förrän det fanns barnfamiljer i byn, och det skulle dröja till början av 80-talet.

Numera är Neve Shalom en välmående by med 50 familjer, vilket motsvarar vad Bruno hade tänkt sig. Byn vill vara en modell för Israel, och visa att det är fullt möjligt att leva tillsammans. Namnet till trots så är det inte bara glädje och samförstånd som råder, vilket är omöjligt så länge de båda folken lever med in konflikt. Hela tiden händer saker utanför byn som påverkar den - all har släkt och vänner "där ute".

Själva säger de också att de inte har några illusioner om hur långt samförståndet kan nå under pågående konflikt. Det viktiga är att man har bestämt sig för att leva tillsammans, och hantera de problem som alla vet ständigt kommer att dyka upp.


Mattias Linder
mattias@rmproductions.ccSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket