Nätverk för
Fred och Rättvisa

Framsidan  Tidningen  Nätverket    Kalendarium
Afghanistan    Palestina    Irak   


2005-02-16
Könsroller i det arabiska Israel

Det finns många skillnader mellan den judiska och den arabiska befolkningen i Israel. En viktig sak är att den arabiska befolkningen är betydligt mer enhetlig än den judiska. Judarna har kommit hit i omgångar från ett otal olika länder, och tagit med sig kulturen från det land de kom – generellt är de dock ett tämligen västerländskt sinnelag. Den arabiska befolkningen utgörs helt enkelt av de araber som råkade hamna innanför Israels gränser efter kriget 1948. Deras gemenskap har därför en mycket lång historia, och här lever mycket av den gamla patriarkala kulturen kvar.

Teman i denna kultur känner man dock igen från hemmavid, det är dock starkare här – man får förstå att Gudrun Shyman inte var ute och seglade när hon talade om likheten mellan talibanerna och Sverige. För även i Sverige har killar lättare att behålla hedern om de är tillsammans med många tjejer. För en tjej i Sverige att vara tillsammans med många killar anses vara tecken på lösaktighet. Det är samma sak bland araberna, det är bara betydligt hårdare sociala sanktioner.

De svenska tjejer som jag reste runt med under den första veckan, sov över hemma hos några tjejer i Shfar-am. De hade varit väldigt förväntansfulla att få besök från tjejer från ett annat land – man talar oftast negativt om hur turister exotiserar andra kulturer – här var det minsann tvärtom! Tre av dem var med under hela dagen, och det var tre starka personer.

Tjejerna berättar hur de betraktas av det omgivande samhället. Tjejer ses som svaga, och killar som starka, vilket innebär att förtroendet för tjejers förmåga är lågt. Man utgår inte från att även flickor planerar eller över huvud tänker. De här tjejerna vill dock ha fler möjligheter i livet än de som nu bjuds. De ville inte böja sig för kulturen, även om de känner trycket av den och i någon mån måste leva med den.

Den känner en rädsla inför att uttrycka vad de verkligen känner – de menar också att en öppen attityd i dessa frågor inte direkt ligger i deras tradition. Det är en sak vad man vill göra och vad föräldrarna också tillåter, men att verkligen göra det och bryta mot starka normer ger givetvis en motsvarande stark reaktion från det omgivande samhället. Som en av dem utryckte det ”- Du lever inte i ett hus, du lever i ett samhälle”.

Rektor Mazin och andra lärare på deras skola gör vad de kan för att stärka tjejers ställning, och här finns mycket att göra. Det möter mycket motstånd, men det har hänt oerhört mycket de senaste decennierna – något som paradoxalt nog beror på att de lever i Israel, som en förtryckt minoritet i en västerländskt influerad kultur. En sak som är svårt för flickorna är att studera vidare. Dels betyder det att de får lämna sina hem, något som bär många föräldrar emot. Dessutom vet färderna av andras erfarenhet att de förlorar kontrollen över dem efter utbildningen.

Detta gör Mazin och hans personal vad de kan för att förändra, men de vill inte heller att deras kultur skall förändras för mycket. Värden som framförallt gemenskap och gästfrihet är starka idag, och det vill de även att de skall vara imorgon. På många sätt står de inför samma problem som vi i Sverige gjorde för 50 eller 100 år sedan.

Förändringar är på gång, om de än går långsamt. En lärarinna berättar om hur det var på hennes mormors tid. Många kvinnor ville börja jobba, men eftersom de inte fick åka i samma buss som män var det svårt. Hennes mormor ordnade då specialbussar för kvinnor. Skillnaden mellan då och nu är visserligen stor, det har gått mycket långsamt.

Som på många andra ställen så driver tidningar, TV och Internet på förändringarna. Mazin berättar att paradoxalt nog så har det faktum att de är araber som lever i Israel påverkat förändringarna positivt. Även om de är andra klassen medborgare i detta land, har den västerländska synen på kvinnor spridit sig från judarna till araberna.


Mattias Linder
mattias@rmproductions.ccSenaste artiklarna
Spöksonaten och flyktingpolitiken (2012-04-27) Agneta Pleijel

Inför studieupptakten den 6 februari (2012-01-09) Tommy Josefsson

Ogaden - det glömda folkmordet (2011-12-14) Ingemar Gustafsson

Apropå EAPPI och Reut Sadaka (2011-04-20) Åke Widfeldt

Inspirationsmöte kring idén om internationell saluhall i Borås (2011-02-07)

Barn på flykt (2010-08-09) Ingemar Gustafsson

Björn investerar i hållbar utveckling i Nepal (2010-05-12) Anders Hjorth

Kalendarium


This site has been temporarily disabled, please try again later.

DebattFattiga länder måste få ha hållbar tillväxt - med social utveckling! (2010-03-16)
Anders Hjorth

GÄLLER INLÄRD EGENOKUNNIGHET VID MIGRATIONSVERKET? (2008-11-26)
Jan Åberg

Vettlöshetens triumf (2008-09-13)
Tryggve Emstedt

Tobias tummetotten Billströms nya lag om arbete (2008-04-01)
Tryggve Emstedt

Regeringens ”hål i huvudet-politik” (2008-03-12)
Tryggve EmstedtNätverk för Fred och rättvisa | Sjuhärads fria tidning | Redaktionen: redaktionen@fredochrattvisa.org         Om nätverket